Auktion i Östergötland – köper lösöre till hela dödsbon

Hållbar framtid

Idag konsumerar vi över jordens tillgångar och därför är det viktigt för oss att vi drar vårt strå till stacken. Genom att ta tillvara på det som redan producerats sparar vi på jordens resurser och bidrar till en hållbar framtid

Välgörenhet

För att bidra med lite i tider då många behöver, skänker vi till välgörenhet då behoven är stora.